HARMONOGRAM ZAJĘĆ

DZIEŃ GODZINA RODZAJ ZAJĘĆ RODZAJ
ZAAWANSOWANIA
GRUPA WIEKOWA INSTRUKTOR
PONIEDZIAŁEK 16:45 – 17:30 ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE DLA DZIECI I RODZICÓW 2 – 3 Anna Gunia
17:30 – 18:15 RYTMIKA 4 – 5
18:00 – 19:00 TANIEC TERAPEUTYCZNY
Z ELEMENTAMI RELAKSACJI
60+ Anna Gunia
ŚRODA 17:15 – 19:15 PLASTYKA 8 – 10 Anna Stec
19:00 – 20:00 TANIEC NOWOCZESNY 4 – 6 Patrycja Węgrzyn
CZWARTEK 14:00 – 14:30 NAUKA GRY NA  KEYBOARDZIE zajęcia indywidualne Magdalena Bukała
14:30 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00 ZAJĘCIA WOKALNE zajęcia indywidualne Magdalena Bukała
17:00 – 17:30
17:30 – 18:00
15:00 – 15:30 NAUKA GRY NA GITARZE KLASYCZNEJ zajęcia indywidualne Justyna Biało
15:30 – 16:00
16:00 – 16:30 zajęcia grupy zaawansowanej 7 – 12
16:30 – 17:00 zajęcia indywidualne
17:00 – 17:30
PIĄTEK 17:30 – 18:30 TANIEC NOWOCZESNY 4 – 6 Patrycja Węgrzyn

 

Archiwa